58-550 KARPACZ
ul. Śnieżki 16
tel./fax (0-75) 7619 376
e-mail: biuro@szkolagorska.com
http://www.szkolagorska.com


Zgłoszenie do udziału w imprezie organizowanej przez SZKOŁĘ GÓRSKĄ

Nazwa Imprezy Termin 
Imię i Nazwisko
Adres i numer telefonu
Adres e-mail
PESEL
Wysokość zaliczki
Podpis
1

         
2

         
3

         
4

         


 

 
RAZEM
........................
Zaliczka w wysokości 30% wartości imprezy została wpłacona na konto:
nr konta IDEA BANK S.A. 03 1950 0001 2006 0058 5384 0002
SWIFT : IEEAPLPA

Rezerwacja imprezy będzie aktualna od momentu wpływu deklarownej sumy zaliczki na konto.
(Nie dotyczy trekkingu do Nepalu gdzie zaliczką będzie wykup przez Państwa biletu lotniczego w podanym przez nas terminie)

Dla uczestników wyjazdu do Nepalu - prosimy o podanie nr paszportu.


Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach Szkoły Górskiej przy schronisku PTTK "Samotnia" w Karpaczu, które stanowią integralną część umowy.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgodyé na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, do celów statystycznych i marketingowych Szkoły Górskiej.
Zgodność zawartych w umowie danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

..............................................................
(czytelny podpis uczestnika i data)


SZKOŁA GÓRSKA posiada Zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego  z dn. 5.08.2002 r.
nr 34/Z/2002 na Działalność Gospodarczą w zakresie Organizowania Imprez Turystycznych